Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • KEROABOMUFFINCR123 : ủa cô sao bài repetition của vip bạn phuoc_02 với bạn honhaluoi đọc gióng nhay y chang luôn vậy ạ?
  • nhomai5a : You're better ask ......... the information desk.điền giới từ j cô
  • soknhj2368 : cô cho em hỏi có link nào dịch rồi đọc tiếng anh chuẩn ko cô?
  • nhomai5a : : will you wait a minute while i am looking through the tex? nghĩa là j cô
  • nhomai5a : : điền giới từ We regarded him.....a famous doctor. diền là j cô giải thích với em ko hỉu
  • nhomai5a : would you mind if i sit here ?-I'd rather you(sit).........ove there tại sao chỗ đó lại chia qkđ em ko hỉu cô giải thích với
  • Miria_Hanover1 : Fill in each blank correct form of the world given capital . 1. Lan's brother is a ....He plays it very well ( PIANO ) 2 . If the machine goes wrong , tell the ...( ENGINE ) 3. We have a ... who comes twice a wekk .( Garden ) 4. YOu pay the ...She 'ss that lady over there ( Cash )
  • kieumygq : nâng niu ns tiếng anh là gì mọi người
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.861.449
Thành viên mới nhất:
anhnguyen109203
Đang trực tuyến: 249

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,040,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

PHÁT ÂM CƠ BẢN Tối 26/3/2015

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 950,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 1 sáng 26/3/2015

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,030,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A Sáng 26/3/2015

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,000,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản sáng 27/3/2015

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký