Đăng phản hồi » Ai đã xem bài học này?
 

Bạn phải đăng nhập mới viết được phản hồi cho bài viết này

 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • hanghung9009 : bệnh nhân hiv đáng bị đói xử thậm tệ !!!!.
  • nobitahoang : Người tôi yêu tên............
  • anhocgioi_tienganh : cô giúp em đi cô. em cần gấp em cảm ơn
  • anhocgioi_tienganh : ''You must(9)... fishing!'' my friends(10)... ''It's a waste of time''. but they don't(11)... that I (12) ... not really interested in fishing. I'm only interested in sitting in a boat, doing nothing at all
  • anhocgioi_tienganh : Fishing (1) .. my favourite sport. I often (2)... for hours without catching anything. But this does not(3)... me. Some fishermen(4)... unlucky. Instead of catching fish, they(5)... old boots and rubbish. I(6)... even less lucky. I never(7)... anything -not even old boots. After having spent whole morning on the river, I always(8)... home with an empty bag.
  • anhocgioi_tienganh : Complete the blanks in the passage. Use the correct present simple form of the verbs in the box.( There are more verbs than needed and you will have to use some verbs more than one. Có từ be, play, take, run, fish, go, say, catch, worry, give up, like, realise. Cô xem giùm em với:
  • hai3b2015 : cô ơi sao bài Repetition 77 - Something about me của em,em được đứng thứ 2 mà cô k.o cộng thêm 2 điểm thành tích cho em hả cô?????????????
  • maithidnttt17d9 : result in nghĩa là gì cô
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.447.678
Thành viên mới nhất:
thaovy2016
Đang trực tuyến: 384

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 16/9

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 26/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký