Bài 18 - How to write a paragraph (Cách viết đoạn văn)

TRƯỚC KHI VIẾT ĐOẠN

Định nghĩa

Đây là giai đoạn các bạn suy nghĩ cẩn thận và tổ chức ý cho đoạn văn mà bạn định viết.

Các bước thực hiện

1. Suy nghĩ cẩn thận về những điều bạn định viết. Hãy tử hỏi mình: Mình nên trả lời câu hỏi của bài như thế nào? Phần quan trọng nhất của câu hỏi là gì? Mình nên viết câu chủ đề như thế nào? Mình nên dùng những sự việc, ý kiến nào để bổ trợ cho câu đề tài? Mình phải viết như thế nào để đoạn văn hay và lôi cuốn? Mình có cần phải bổ sung thêm các sự kiện thuộc đề tài đó hay không? Phải tìm các sự kiện đó ở đâu?

2. Các bạn hãy mở cuốn sổ tay của bạn hoặc đơn giản chỉ là một tờ giấy nháp rồi viết câu trả lời của những câu hỏi trên vào đó. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian cho bước này; đừng viết quá chi tiết, chỉ cần viết ngắn gọn đủ để giúp bạn nhớ được mục đích và phương thức để viết đoạn văn.

3. Các bạn hãy thu thập các sự việc, sự kiện liên quan đến đề tài của đoạn văn. Sau đó bạn hãy tìm trong số những sự việc, sự kiện đó phần có thể trả lời câu hỏi của bạn rồi viết ra giấy.

Gợi ý để tiết kiệm thời gian:

Các bạn hãy đảm bảo rằng những sự việc, sự kiện bạn viết đều liên quan đến câu hỏi bạn đang trả lời trong đoạn văn. Nếu viết về quá nhiều sự việc, sự kiện mà không chọn lọc kỹ sẽ làm mất rất nhiều thời gian của bạn cũng như làm giảm chất lượng của đoạn văn.

4. Bên cạnh những sự việc, sự kiện bạn thu thập được, các bạn hãy tự hỏi mình: Mình còn muốn nói thêm điều gì về đề tài này nữa? Tại sao mọi người lại thích đề tài này? Tại sao đề tài này quan trọng?

5. Sau đó các bạn hãy tìm ý chính của đoạn văn rồi chọn phần quan trọng nhất mà bạn định trình bày. Nếu bạn không thể chọn được phần quan trọng nhất hãy chọn bất kỳ một phần để bắt đầu đoạn văn.

6. Các bạn hãy tổ chức các sự việc và các ý của bạn theo hướng bổ trợ, phát triển ý chính. Khi các bạn đã chọn được phần quan trọng nhất của đoạn văn bạn phải tìm ra phương thức phù hợp nhất để truyền đạt cho người đọc.

Các bạn hãy nhìn lại phần sự việc, sự kiện mà bạn đã viết ra cũng như các ý của bạn về đề tài để quyết định xem phần nào sẽ phù hợp nhất để bổ trợ ý chính cho đoạn văn. Khi bạn đã chọn được sự việc, sự kiện và ý kiến bạn định dùng thì hãy tự hỏi mình xem nên đặt chúng ở chỗ nào trong đoạn văn.

KHI VIẾT ĐOẠN

Định nghĩa

Đây là giai đoạn các bạn vận dụng những ý kiến của mình để viết câu.

Các bước thực hiện

1. Các bạn hãy mở sổ tay hoặc file word trên máy tính

2. Sau đó các bạn hãy viết câu chủ đề, những câu bổ trợ và câu kết.

3. Các bạn hãy chú ý viết những câu đơn giản và rõ ràng để bày tỏ ý kiến của mình.

4. Hãy cố gắng tập trung vào ý chính của đoạn văn, tránh đi lệch hướng.

5. Các bạn nên sử dụng từ điển để tìm thêm từ có thể giúp bạn bộc lộ ý kiến riêng.

CHỈNH SỬA LẠI ĐOẠN VĂN

Định nghĩa

Đây là giai đoạn các bạn kiểm tra đoạn văn để tìm lỗi và sửa lại chúng.

Các bước thực hiện

Về ngữ pháp và chính tả

1. Các bạn hãy kiểm tra lại phần chính tả trong bài của bạn.

2. Các bạn hãy kiểm tra lại phần ngữ pháp trong bài của bạn.

3. Đọc lại đoạn văn của bạn một lần nữa.

4. Các bạn hãy chắc rằng mỗi câu đều có chủ ngữ và vị ngữ.

5. Các bạn hãy kiểm tra lại xem chủ ngữ và vị ngữ có tương đồng với nhau hay không.

6. Các bạn hãy kiểm tra lại thì của mỗi câu.

7. Các bạn hãy đảm bảo rằng mỗi câu đều là câu có nghĩa.

Văn phong và cách tổ chức đoạn văn

1. Các bạn hãy đảm bảo rằng đoạn văn của bạn có câu chủ đề.

2. Các bạn hãy đảm bảo rằng những câu bổ trợ đều tập trung vào ý chính.

3. Các bạn hãy đảm bảo rằng đoạn văn của mình có câu kết tốt.

4. Một lần nữa các bạn hãy đảm bảo tất cả các câu trong bài đều nói đúng chủ để, tập trung vào ý chính.

5. Cuối cùng các bạn hãy kiểm tra lại xem đoạn văn của bạn có thú vị không.

MỘT SỐ LƯU Ý

1. Sự liên kết một cách trôi chảy giữa các câu là một trong những yếu tố quan trọng để giúp người đọc có thể dễ dàng hiểu được những ý mà bạn muốn biểu đạt trong đoạn văn.

Các bạn hãy xem lại đoạn văn đã được giới thiệu ở bài 1:

         My hometown, Wheaton, is famous for several amazing natural features.  First, it is noted for the Wheaton River, which is very wide and beautiful. On either side of this river, which is 175 feet wide, are many willow trees which have long branches that can move gracefully in the wind. In autumn the leaves of these trees fall and cover the riverbanks like golden snow. Second, on the other side of the town is Wheaton Hill, which is unusual because it is very steep. Even though it is steep, climbing this hill is not dangerous, because there are some firm rocks along the sides that can be used as stairs. There are no trees around this hill, so it stands clearly against the sky and can be seen from many miles away. The third amazing feature is the Big Old Tree. This tree stands two hundred feet tall and is probably about six hundred years old. These three landmarks are truly amazing and make my hometown a famous place.

Các bạn hãy nhìn những từ bôi đậm, các bạn có nhận thấy chúng giúp ích nhiều cho người đọc không? Những từ đó được gọi là từ nối nhằm hệ thống lại các phần chính của đoạn văn. Sử dụng những từ nối là phương thức quan trọng giúp liên kết các phần chính của đoạn văn.

Còn bây giờ các bạn thìn đoạn văn sau. Các bạn có thể dễ dàng nhận biết những ý chính không?

         Each of the U.S. manned space exploration projects had specific major goals. The Mercury project was designed to test whether or not human beings could survive and function in outer space. The Mercury project tested rockets with the new Mercury space capsule, which could hold one person. The Gemini project was intended to find out whether two people could work in the weightless environment of space. Gemini astronauts took "spacewalks." They floated outside their spacecraft in a spacesuit, connected to it by a tether. Gemini astronauts tried out new flying skills. Some astronauts flew two spacecraft extremely close together; this procedure was called "rendezvous." On some Gemini flights, astronauts physically linked two spacecraft together. Linking, or "space docking," was a major goal of the Gemini program. The Apollo project, with three astronauts, was intended to test spacecraft and skills so that people could actually fly to the Moon and land on it. Performing scientific experiments on the lunar surface and collecting rocks for study on Earth were goals.

Có phải các bạn thấy một chút lộn xộn và nhầm lẫn khi đọc không? Còn bây giờ các bạn hãy quan sát đoạn đoạn văn sau khi được chỉnh sửa một chút.

         Each of the U.S. manned space exploration projects had specific major goals. For example, the Mercury project was designed to test whether or not human beings could survive and function in outer space. In addition, the Mercury project tested rockets with the new Mercury space capsule, which could hold one person. As another example, the Gemini project was intended to find out whether two people could work in the weightless environment of space. One way of doing this was by having Gemini astronauts take "spacewalks." That is, they floated outside their spacecraft in a spacesuit, connected to it by a tether. Gemini astronauts also tried out new flying skills. For example, some astronauts flew two spacecraft extremely close together; this procedure was called "rendezvous." On some Gemini flights, astronauts physically linked two spacecraft together. This linking, or "space docking," was a major goal of the Gemini program. Finally, the Apollo project, with three astronauts, had the goal of testing spacecraft and skills so that people could actually fly to the Moon and land on it. Other goals included performing scientific experiments on the lunar surface and collecting rocks for study on Earth.

Nhờ có những từ nối mà đoạn văn đã dễ hiểu hơn rất nhiều.

Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một số từ nối:

  For example,
  For instance,
  One example of (this) is
  First, Second, Third, etc.
  As another example,
  Another example of [xxx] is (that)
  Finally,
  In conclusion,
  To summarize,
  On the one hand,
  On the other hand,
  However,
  ..., but...
  also

2. Sự thống nhất là một đặc tính quan trọng để đánh giá đoạn văn đó có tốt hay không. Sự thống nhất ở đây có nghĩa là đoạn văn đó chỉ nói về một đề tài. Tất cả các câu trong đoạn đều phải đề cập đến đề tài đó, không được đi lệch hướng.

Các bạn hãy nhìn đoạn văn dưới đây, nó tương tự như đoạn văn chúng ta tìm hiểu ở trên. Đoạn văn đó có thống nhất hay không? Các bạn hãy tìm thử câu lạc đề ở trong đoạn nhé.

         Each of the Russian manned space exploration projects had specific major goals. For example, the Vostok project was designed to test whether or not human beings could survive and function in outer space. For another example, the Voshkhod project was intended to find out whether people could work in the weightless environment of space. One Voshkhod cosmonaut experimented with weightlessness by taking a "spacewalk." That is, he floated in a spacesuit outside his Voshkhod spacecraft, connected to it by a tether. The cosmonaut to do this was Alexei Leonov. Several weeks later, Leonov's spacewalk was followed by that of U.S. astronaut Ed White. Finally, the Soyuz project, with three cosmonauts, had goals of testing spacecraft and spaceflight skills so that people could fly long missions in Earth orbit.

Nhìn chung, đoạn văn khá thống nhất nhưng câu, Several weeks later, Leonov's spacewalk was followed by that of U.S. astronaut Ed White, không có chút liên quan nào đến đề tài của bài. Đó chính là câu lạc đề, khiến cho đoạn văn thiếu tính thống nhất. Vì vậy trong trường hợp này ta nên bỏ câu đó đi.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Các bạn hãy nhìn đoạn văn sau:

         I live in a flat with my family. We have two bedrooms and a living room. We have a garden and we have some flowers there. In weekdays I arrive home at five o'clock and I have lunch. Then I do my homework and go to bed. I had a computer but now it doesn't work. I have a brother and a sister and I think I am very lucky to live with them. Sometimes our relatives visit us. Our flat becomes very crowded sometimes but I like it.

Trong một đoạn văn thống nhất tất cả các câu đều phải đề cập đến đề tài của đoạn văn. Đề tài của đoạn văn này là "the description of your house". Nếu kiểm tra kỹ đoạn văn trên các bạn có thể dễ dàng nhận thấy một vài câu không miêu tả ngôi nhà. Chẳng hạn như câu:

  In weekdays I arrive home at five o'clock and I have lunch.
  Then I do my homework and go to bed.
  I had a computer but now it doesn't work.

Vì vậy các bạn hãy viết lại đề tài của đoạn văn để có thể bao quát hết tất cả các câu mà tác giả đã viết.

 

Bài tập 2: Các bạn hãy nhìn đoạn văn sau:

         I live in a house in Izmit. It isn't old or modern. It's a normal Turkish house. We can say it is near the sea. It takes about 10 minutes to go to the sea side on foot. We have one bedroom, one living room. We also have two other rooms, too. We use them as a dining room. Naturally, we have a kitchen, a bathroom, and a toilet. I live with my parents. And our house has a little garden; my parents spend their time there to grow vegetables and fruit.

Trước tiên các bạn hãy xem cách sắp xếp ý của đoạn văn

1. Where the house is

2. Type of the house

3. The location

4. The rooms in the house

5. The fact that he lives with his parents

6. The garden

Cấu trúc của đoạn văn khá ổn cho tới khi đề cập đến vấn đề he lives with his parents. Ý đó đã cắt ngang mạch miêu tả ngôi nhà vì vậy nó nên được đặt ở chỗ khác.

Các bạn hãy viết lại đoạn văn trên vào ô trống dưới đây để sửa lại lỗi đó.

 

Bài tập 3: Các bạn hãy quan sát ví dụ sau:

         I want to talk about friendship. Friends can change your life. So, you must know who is a real friend. Firstly, your friend must understand you and of course, you must understand her, too. I think, another important point in a friendship is confidence. You mustn't tell lies to each other. In addition, you must say everything about yourself. I think these are important for a friendship. If you have a friend like this, you don't break up with her because a real friend is not found easily.

Đoạn văn trên có một câu rất vô nghĩa, nếu chúng ta bỏ câu đó đi sẽ không làm ảnh hưởng đến nội dung cũng như ý nghĩa của đoạn văn. Các bạn hãy tìm câu đó rồi viết vào ô trống dưới đây.

 

Bài tập 4: Các bạn hãy viết câu đề tài cho đoạn văn sau.

         I hate lie. I always try not to tell lies and I want that from my friends, too. I think it is the most important behavior. I can believe everything my friends say. In addition, a good friend must say his ideas to me firstly. I mean, he shouldn't talk about me with other people. Especially about the bad thing, he doesn't have to talk because it might be wrong. Secondly, a good friend must help me. He must do his best. He should ask help from me too. If we solve problems together, our friendship will be better and it will become stronger. Thirdly, the talking time is important. I can talk with my friends for a long time, and during that time I must be happy. That's why we should like the same things. In conclusion, trust is the basics of a friendship.

 

Bài tập 5: Các bạn hãy chọn những từ nối trong bảng sau để điền vào chỗ trống ở đoạn văn dưới đây.

Second
  However
Also   On the other hand
Another reason is that
  First
For example   One reason is that
Moreover   The best choice


         There are three major airports near Washington, D.C., but the traveller to Washington should be careful about which one he or she chooses.(1)_________ Baltimore-Washington International Airport, which is located near the city of Baltimore, is a good international airport. (2)_________ it is not the best choice for a traveller who wants to visit Washington.(3) _________ it is relatively far from the city of Washington itself. (4)_________ a passenger bus trip between Baltimore and Washington is somewhat expensive. Dulles International Airport is a slightly better choice, since it is located closer to the city.(5) _________ if a traveller arrives in the early evening, he or she will encounter rush-hour traffic, which is not a good way to begin a trip to the city.(6) _________ may be Washington-Reagan National Airport. There are two reasons for this.(7) _________ this airport is the closest to the city.(8) _________ it is located on the Metro train system, which is a convenient method of transportation, allowing a traveller to travel almost anywhere he or she likes in the city of Washington.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1: My life at home

Bài tập 2:

         I live in a house in Izmit. It isn't old or modern. It's a normal Turkish house. We can say it is near the sea. It takes about 10 minutes to go to the sea side on foot. We have one bedroom, one living room. We also have two other rooms, too. We use them as a dining room. Naturally, we have a kitchen, a bathroom, and a toilet. And our house has a little garden; my parents spend their time there to grow vegetables and fruit. I also live with them there.

Bài tập 3: I want to talk about friendship

Bài tập 4: A good friend is a person who doesn't tell me lies, who helps me and let me help him, and who I can talk to in trust.

Bài tập 5:

1. For example
2. However
3. One reason is that
4. Also
5. However
6. The best choice
7. First
8. Also

 


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 21-04-2013
Bài viết: 1133
• Điểm thành tích: 237
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 748
viết luận kiểu gì nhỉ???
Gửi lúc: 16:17:19 ngày 15-11-2015
try to improve my lore!!!Fighting!
Ngày tham gia: 06-11-2015
Bài viết: 1
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 1
Gửi lúc: 19:03:19 ngày 06-11-2015
Ngày tham gia: 28-06-2015
Bài viết: 81
• Điểm thành tích: 1
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 123
utcoggjbikhbj:b
Gửi lúc: 18:42:06 ngày 23-10-2015
Ngày tham gia: 19-06-2015
Bài viết: 168
• Điểm thành tích: 24
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 143
..............
Gửi lúc: 18:36:04 ngày 23-10-2015
Đơn giản là One, Two Three...Hết yêu...
Ngày tham gia: 10-09-2012
Bài viết: 164
• Điểm thành tích: 6
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 205
đc
Gửi lúc: 17:14:03 ngày 16-10-2015
Cố lên, tập trung lên
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.204.476
Thành viên mới nhất:
winxmoon100
Đang trực tuyến: 343

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,040,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát Âm cơ bản Tối 27/11

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 24/11

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 20% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 TỐI 10/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,030,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 TỐI 4/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 1/12

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 20% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Sáng 11/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký