Bài 67: How many, how much

How many, how much


- How many......?
- Look carefully at differences among these three sentences.
- How many students are there?
- "Student" is the subject, and the verb "are" (be) is plural because the subject is plural.

- Use "how many" with plural count nouns: how many student?.

- How many students do you know?
- In this question, "you" is the subject; the helping verb in this question is "do". It's is the present tense, and the main verb is "know".
- In this sentence the word "students" is the object.
- "You" is the subject and "student" is the object.

- The helping verb, "do" comes after the object.

- In this sentence:
- How many students know you?
- The subject is "students", the verb is "know", and the object pronoun is "you."

- How much?.
- Here are the noncount nouns using "how much".
- How much time is there?
- "Time" is the subject, and the verb "is", the nocount noun is singular.

- In this sentence: How much time does it take?

- The subject is "it", the helping verb make a question in the present tense is "does", the main verb is "take" and the object in this sentence is "time".

- So the object comes after "how much"
- The object "time" comes after "how much" followed by the helping verb: "does".
- The subject "it" and the main verb: "take".

Bây giờ bạn hãy tập trung làm bài tập nhé:

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 28-03-2012
Bài viết: 132
• Danh hiệu: Kiến Bạc
• Điểm thành tích: 3
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 235
60/70
Gửi lúc: 10:29:55 ngày 07-04-2014
Move on ♥♥♥ Get better ♥♥♥♥
Ngày tham gia: 15-10-2013
Bài viết: 35
• Danh hiệu: Kiến Thép
• Điểm thành tích: 7
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 71
:3
Gửi lúc: 11:02:47 ngày 01-04-2014
Ngày tham gia: 27-08-2013
Bài viết: 577
• Danh hiệu:
• Điểm thành tích: 12
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 207
easy
Gửi lúc: 21:45:37 ngày 24-11-2013
Ngày tham gia: 29-08-2012
Bài viết: 624
• Danh hiệu:
• Điểm thành tích: 62
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 577
Congratulations, you passed!
70/70
:b35
Gửi lúc: 07:29:38 ngày 02-09-2013
gia đình là số 1
Ngày tham gia: 24-07-2012
Bài viết: 148
• Danh hiệu: Kiến Bạc
• Điểm thành tích: 1
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 414
hay
Gửi lúc: 17:27:42 ngày 24-07-2013
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.429.014
Thành viên mới nhất:
trananhtvt28080006
Đang trực tuyến: 246

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: