• Love looks not with the eyes, but with the mind; and therefore is winged Cupid painted blind.
  William Shakespeare (April 26, 1564- April 23, 1616)
 • Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.
  Peter Ustinov (April 16, 1921 – March 28, 2004)
 • The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.
  Carl Jung (July 26, 1875 – June 6, 1961)
 • Just because you love someone doesn't mean you have to be involved with them. Love is not a bandage to cover wounds.
  Hugh Elliott (March 10, 1913 – December 21, 1989
 • Love is the triumph of imagination over intelligence.
  H. L. Mencken (1880 - 1956)
 • There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
  Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
 • Never pretend to a love which you do not actually feel, for love is not ours to command.
  Alan Watts (January 6, 1915 – November 16, 1973)
 • For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul.
  Judy Garland (1922 – 1969) an American actress and singer
 • Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you.
  Vipin Sharma an Indian actor born in New Delhi
 • Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves.
  Blaise Pascal (1623-1662) a French mathematician, physicist, and religious philosopher
 • Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity.
  Henry van Dyke (1852 – 1933) American author, educator, and clergyman.
 • To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead.
  Bertrand Russell (1872 - 1970), Marriage and Morals (1929) ch. 19
 • Love is everything it's cracked up to be…It really is worth fighting for, being brave for, risking everything for.
  Erica Jong O Magazine, February 2004
 • One's first love is always perfect until one meets one's second love.
  Elizabeth Aston The Exploits & Adventures of Miss Alethea Darcy, 2005
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
 • luachonmotvisao1586cb6 : Thưa cô. "Look at the picture" sai ở đâu ạ
 • uvhavi : cô ơi cô xóa cho em cai chấm điểm này với , e lỡ ấn nhầm thành 1 http://www.tienganh123.com/hat-tieng-anh/11199/1075754
 • tieuthaibinh : phiền cô vào check giúp e lần nữa ạ,vẫn k xóa được ạ hay là hệ thống bị lỗi vậy cô rõ ràng e thu âm bài này lại thành bài kia http://www.tienganh123.com/giao-tiep-co-ban-bai12/7385-Bai-luyen-noi.html
 • luachonmotvisao1586cb6 : "Haven't a rest, now" sai ở đâu thưa cô
 • travu123 : Thẩm định cho vay chính là quá trình kiểm tra, đánh giá, rà soát lại toàn bộ những vấn đề có liên quan đến phương án/dự án để đưa ra những quyết định chính xác về việc đồng ý hay từ chối cấp tín dụng cho khách hàng.
 • hiensally : taper off nghĩa là gì vậy cô?
 • hoanyenbai : There are a number of options when it...to choosing childcare. A.refers B.comes
 • kimphuongdhtn : cô ơi, trong phần tiếng anh cơ banr pần 2, mình đã làm xong phần từ vựng và ngữ pháp nhưng vẫn k thấy báo hoan thành nhiệm vụ. nếu k hoàn thành sẽ k đc mở bài tiếp theo nên mình mong cô xem giúp
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.424.331
Thành viên mới nhất:
successtrinhhv
Đang trực tuyến: 347

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: