Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh hay được sử dụng nhất!

Bài 60

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 60
single, attention, note, cause, hundred, step, paper, developed, tried, simply

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc cách từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
591 single /ˈsɪŋgl/ adj.
độc thân, đơn
592 attention /əˈtenʃən/ n.
sự chú ý
593 note /nəʊt/ n.
ghi chú
594 cause /kɔːz/ n.
nguyên nhân
595 hundred /ˈhʌndrəd/ n.
trăm
596 step /step/ n.
bước
597 paper /ˈpeɪpər/ n.
giấy
598 developed /dɪˈveləpt/ adj.
(đã) phát triển
599 tried /traɪd/ v.
cố gắng
600 simply /ˈsɪmpli/ adv.
đơn giản

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

598, khái niệm thường gặp: developed country = các nước phát triển; developing country = các nước đang phát triển.

599, tried: là dạng chia ở thì quá khứ của động từ "try"

C/ Examples

SINGLE
- Are you married or still single?
- I want to rent a room with two single beds..
ATTENTION
- pay attention: chú ý  

- Everyone! Please pay attention, we are about to begin the show!

- attract attention: thu hút sự chú ý  

- She knows how to attract attention everywhere she goes.

NOTE
- take note: ghi chép vắn tắt  

- You’d better take note of what I am about to tell you.

- drop me a note: viết cho tôi vài dòng  

- If there is any news, please drop me a note.

CAUSE

- A cause of stress: một lý do của sự căng thẳng

 

- Having too much free time, can surprisingly be a cause of stress.

- Without good cause : không có lý do tốt  

- I never do anything without good cause.

HUNDRED
- My hometown is one hundred kilometer far away from here.
- That firm has three hundred workers..
STEP
- Step by step: từng bước  

- Step by step, he makes her believe him completely.

- a step closer to : một bước tiến gần hơn đến  

- We have moved a step closer to success.

PAPER
- paper lunch bag : túi đựng đồ ăn trưa bằng giấy  

- Do you know where my paper lunch bag is?

- A block of writing paper: một tập giấy viết  

- If you go downtown, please buy me a block of writing paper.

DEVELOPED
- This technology is used mainly in developed countries.
- The poverty rate has increased in less developed nations this year..
TRIED
- I’ve tried hard but I can’t win.
- I tried to talk to her but she did not listen..
SIMPLY
- Can you explain it more simply?
- I simply must see you next Friday. It is quite urgent, and I cannot wait..
D/ Exercises
1. Quiz
Exercises 1
Introduction
Bài tập luyện tập
Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
80
Exercises 1
Question 1 of 10\ Multiple Choice

Decide if this sentence is TRUE or FALSE:

Do you married or still single?

true
false

Decide if this sentence is TRUE or FALSE:

My hometown is one hundreds kilometer far away from here.

true
false

Choose the correct answer:

I never do anything ... good cause.

within
without
with
because

Choose the correct answer:

If you go downtown, please buy me a .... of writing paper.

tape
block
column
paper

Fill in the blank:

This technology is used mainly in ... countries.

Reference Answers:

Fill in the blank:

We have moved a ..... closer to success.

Reference Answers:

Matching:

1
a step
2
A block of
3
less developed
4
single
writing paper
beds
nations
closer to

Matching:

1
three hundred
2
without
3
take
4
attract
good cause
attention
workers
note

Rearrange these words to make a good sentence:

1
2
3
4
pay
attention!
Everyone
please

Rearrange these words to make a good sentence:

1
2
3
4
5
6
a note.
If
any news,
drop me
there is
please
Your result
Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
80
Điểm của bạn
Thời gian làm
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy click vào nút Start phía dưới để bắt đầu:
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 15-09-2014
Bài viết: 277
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 121
....................
Gửi lúc: 22:21:51 ngày 07-12-2014
Nguyễn Thảo Đan
Ngày tham gia: 04-01-2014
Bài viết: 561
• Điểm thành tích: 6
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 218
chậccccccccccccccc
Gửi lúc: 19:43:22 ngày 22-09-2014
P U L
Ngày tham gia: 02-06-2013
Bài viết: 462
• Điểm thành tích: 77
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 245
22222222222222222222
Gửi lúc: 16:37:10 ngày 14-08-2014
Dũng
Ngày tham gia: 09-02-2014
Bài viết: 347
• Điểm thành tích: 14
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 228
nghỉ thôi nào
Gửi lúc: 17:36:38 ngày 02-08-2014
Jack Frost
Ngày tham gia: 23-01-2014
Bài viết: 306
• Điểm thành tích: 26
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 214
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gửi lúc: 14:44:00 ngày 22-07-2014
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.798.215
Thành viên mới nhất:
quockhanh2015
Đang trực tuyến: 189

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 950,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

PHÁT Âm CƠ BẢN Sáng 23/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho tất cả học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,160,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A Tối 23/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho tất cả học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,000,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Sáng 27/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho tất cả học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký